Trond Kristiansen

The fisherman Trond Kristiansen

Trond har jobbet hele sitt yrkesliv på havet, og han er alene mannskap ombord i egen båt. For Trond er det viktig å være på havet hele tiden og fiske alle mulige fiskeslag og krabbe. Som yrkesaktiv fisker ser han viktigheten av å forflytte seg etter hvor fisken er, og været er sjelden en hindring for Trond. Han er en av våre mest dedikerte fiskere. Det blir liten tid til avslapning, men når sjølaksefisket begynner på sommeren koser han seg. Da drar han til fiskehytta som ligger helt ved den norsk–russiske grensen.

Fisket krabber siden 2001
Største krabbe 8.7 kg
Interesser Sjølaksefiske ved den norsk/russiske grensen.

Båt

The Fishingboat Sunniva
SUNNIVA
Type Sjark
Lengde 34.55 fot
Mannskap 1