Selskapet

Norway King Crab ble etablert i 2007 og er i dag markedsleder på fangst og levering av levende Kongekrabbe. Vår visjon har fra starten vært å levere kvalitetskrabbe året rundt til det absolutte øvre sjikt av kunder verden over.

Nothern light over Bygøynes

Siden starten har Norway King Crab jobbet tett med fiskerne for å skape en regularitet på fangst og levering gjennom hele året. Vi har jobbet samen med myndigheter og forvaltning om tilrettelegging av helårig fangst og optimalisering av krabbefisket. Gjennom dette samarbeidet og oppbygging av våre mottak har vi i dag oppnådd helårlig fangst og levering.

Gjennom løpende FOU arbeid drevet av vår forskningssjef Roman M. Vasilyev har vi oppnådd ekstremt gode resultater på kvalitetssikring og dyrevelferd. Vi håndterer, pakker og sender i dag levende kongekrabber rundt i hele verden med svært gode resultater.

Vi satser sterkt på merkevaren og historien bak vårt produkt. Vi ønsker å trekke frem fiskeren som den viktige brikke han er, og vi ønsker å understreke at vår aktivitet skjer i Finnmark – helt nord i Norge hvor vi har det kalde og klare vannet, midnattssol om sommeren og 24 timers mørke om vinteren. Dette og historien til den enkelte krabbe og fiskeren blir tilgjengeliggjort gjennom historien kunden får tilgang til via QR merking av krabbene.

For kontinuerlig å profesjonalisere oss innenfor levende kongekrabbe, har vi noen fokusområder og verdier vi setter høyt.

Våre fokusområder er:

  • Regularitet, kvalitet og leveranseevne
  • Dyrevelferd
  • Merkevare
  • FoU
  • Respekt for bærekraftige ressurser
  • Sertifiseringskrav og fokus på Food Safety