Ledelsen

Selskapet har en effektiv organisasjon med en liten og fokusert ledergruppe

CEO in Norway King Crab, Svein Ruud

Svein Ruud

Roman M. Vasilyev

Roman M. Vasilyev

Gentjan Kryeziu

Arnkjell Bøgeberg

Arnkjell Bøgeberg

Rune Bergly

Rune Bergly

Ravi Johansen Dhanjal