Ledelsen

Selskapet har en effektiv organisasjon med en liten og fokusert ledergruppe

CEO in Norway King Crab, Svein Ruud

Svein Ruud

Jørn Olaf Malinen

Roman M. Vasilyev

Roman M. Vasilyev

Arnkjell Bøgeberg

Arnkjell Bøgeberg

Maria Jødahl-Salnikova