Eierne våre

Eierne våre representerer en god sammensetning i erfaring fra flere bransjer, og er fra ulike deler av landet, men med en majoritet fra Nord-Norge. Disse har mye erfaring fra sjømatsektoren og andre maritime næringer.

Fishing Fleet in Bugøynes

Gjennom et tett og løpende engasjement har eierne bidratt positivt til selskapets suksessfulle utvikling. Flere av eiere er involverte i andre selskaper innenfor sjømatsektoren og har sterke interesser knyttet til Norway King Crab sin evne til løpende innovasjon innenfor satsingen på levende kongekrabbe.

Eierne deler styret og selskapets visjon om å utvikle segmentet for levende kongekrabbe gjennom innovasjon, FoU og merkevarebygging.