Sporing

Har du kjøpt en levende Kongekrabbe fra Norway King Crab og fått et ID nr? Tast inn nummeret å få unik sporingsinformasjon om krabben du skal spise.

Hver enkelt krabbe blir kontrollert og registrert ved ankomst til vårt mottak. Vekt, fangststed, fangsttidspunkt og informasjon om fisker blir registrert og krabben blir merket med et unikt ID nummer og en QR kode.

Har du lyst til å et eksempel på hvilke informasjon du får om krabben, benytt QR leser eller tast inn nummeret, 1004070, i feltet over:

crabtag

Produktsporingen er et viktig element i vår virksomet fordi dette gir oss 100% produktkontroll fra fisker til fat. Sporing er viktig for restauranter og sluttkunder, det er viktig for oss i vår internkontroll og det gir oss grunnlagsdata til vår forskning på optimalisering av dyrevelferd og produktkvalitet. Vår sporing og QR merking av alle krabber gir oss også en viktig plattform for kommunikasjon med sluttkunde, og det gjør det enkelt for sluttkunder å kommunisere med oss eller fisker. Restauranten eller kunden kan etablere direkte dialog med de av fiskerne som driver fisketurisme og har egen nettside eller facebook side.

Powered by Maritech logo