Tor-Ørjan Store

Tor-Ørjan Store er hjemmehørende i Tana kommune. Han fisker med sin 35 fot store «Alexandra». Han har tidligere jobbet som IT konsulent, og skiftet yrke i 2014, da han ble fisker på heltid. Den største kongekrabbe han har fanget var 5,8 kg. Ved siden av krabbefisket fisker Tor-Ørjan torsk i åpen gruppe. Han synes det er veldig viktig at det legges til rette for at de små fartøyene kan ha et driftsgrunnlag som gir en god inntekt for de som har investert i båt og bruk. På fritiden liker Tor-Ørjan å jakte og fiske i fjellområdene i Tana. Hans favoritt musikk er Mark Knopfler.

Fisket krabber siden 2014
Største krabbe 5.8 kg
Interesser Jakt og fiskeri

Båt

ALEXANDRA
Type Plast, dekket
Lengde 35 fot
Mannskap 1