Tor Ivar Hauge

Tor Ivar Hauge er har vært heltids fisker siden 2014. Han fisker nå med sin 32 fot store «Emma». Tor Ivar bor i Tana kommune. Han startet sin karriere som fisker som 13 åring, ved å delta som ungdomsfisker i Berlevåg. Tor Ivar vokste opp i Levajok ved bredden av Tanaelva som er Norges største lakseelv. Han har drevet aktiv med langrenn, han jobbet med innen oppdrett av laks, han har utdannet seg til helikopterpilot og han har jobbet som maskin kjører. Tor Ivar har en allsidig yrkesbakgrunn. Til tross for dette har han alltid lengtet tilbake etter å være på sjøen, finne godfølelsen med å gå ut på fiskefeltet, nyte naturen og spenningen med fisket. Han liker å være selvstendig næringsdrivende og ha det frie livet som fisker. Når Tor Ivar ikke fisker liker han å være sammen med barna sine, være på fjellet og drive idrett.

Fisket krabber siden 2014
Største krabbe 5 kg

Båt

EMMA
Type Plast, dekket
Lengde 32 fot
Mannskap 1