Tom Kandola

Tom Kandola er hjemmehørende i Vestre-Jakobselv som ligger på nordsiden av Norges østligste fjord Varangerfjorden. Han fisker med sin 30 fot stor sjark som heter «Edel M» som er oppkalt etter hans kone. Båten hans er rigget for redskapen juksa, garn og teiner. Tom har også fartøykvote torsk, hyse og sei, samt kvote for kongekrabbe. Tom har en lang yrkeskarriere hos statens vegvesen på vedlikehold av veier. Han har de ti siste årene vært fisker og har det veldig bra med å være selvstendig næringsdrivende og det frie livet som fisker. På fritiden liker Tom å høste av naturen. Det være seg jakt etter elg, fiske etter storlaksen i elva og å plukke bær i fjellet.

Fisket krabber siden 2007
Største krabbe 9 kg
Interesser Fisk og jakt

Båt

EDEL M.
Type Plast, dekket
Lengde 30 fot
Mannskap 1