Robert Brochmann

Robert Brochmann har vært fisker siden han var liten gutt. Han har ikke tall på antall båter han har hatt, men ca 20 ulike kystfartøy fra 35 fot og opp til 90 fot. Han fisker nå med sjarken «MINA», som er 42 fot. Deres hjemme havn er Havøysund. Robert har hatt et langt liv på havet og der han har sett opp og nedgang tider innenfor fiskebestandene. Han er noe bekymret for at det fiskes for hardt og at fiskerne vil oppleve nedgang i flere fiskebestander. Vi har en fiskeflåte som er for effektiv. Samtidig vil klimaendringene gi varmere hav som endrer dynamikken i havet. Han mener fiskerne får tøffere tider fremover. På fritiden liker Robert å ta med barnebarna med på tur. Da tar de gjerne med fiskestang og fisker på fjellvann. Han liker også å plukke bær.

 

Fisket krabber siden 2017
Største krabbe 4.5 kg

Båt

MINA
Type Steel
Lengde 42 fot
Mannskap 1