Rikke Stabell

Rikke Stabell er en ung fisker fra Havøysund, hun er mannskap på sjarken «Hamnetind». Skipper er hennes far Tor-Bjarne Stabell. Hun har vært på havet og fisket siden hun var svært ung. Rikke er en Finnmarksjente som er vokst opp i fiskebåten, er fiskeriutdannet ved Universitetet i Tromsø, og som til daglig jobber i et rådgivningsselskap innen havbruksnæringen. Rikke er et godt eksempel der ungdom fra kysten, med fiskeriutdanning, kan være med å skape ringvirkninger og forståelse mellom tradisjonelt fiskeri og havbruksnæringen.

 

Fisket krabber siden 2020
Største krabbe 5.5 kg

Båt

HAMNETID
Type Plastic covered
Lengde 34 fot
Mannskap 2