Raymond Dahl

Raymond Dahl er en ung fisker fra Vadsø som har vært i yrket i siden 2016. Han fisker med sin 35 fot store sjark som heter «Maiken-Jenta». Båten hans er utstyrt for teine og linedrift. Han har kvote for hvitfisk i åpen gruppe for små kystfartøy, samt kongekrabbe kvote.  Raymond har tidligere jobbet som stuer på Gardermoen. I lengden ble dette for kjedelig og han lengtet nordover til Vadsø. Fiskeryrket gir han mye frihet og god inntekt. Raymond sin store lidenskap er laksefisket i elver om sommeren og elgjakt om høsten.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 5.5 kg

Båt

MAIKEN-JENTA
Type Plast dekket
Lengde 35 fot
Mannskap 1