Øystein Dahl

Øystein Dahl fisker ut fra Vadsø. Han fisker med sin 31 fot store sjark som heter «EXEN». Øystein har vært fisker i flere perioder til sammen godt over 10 år. Han fisker hvitfisk i åpen gruppe for små kystfartøy og har kongekrabbekvote. «Exen» er utstyrt for line, juksa og teinedrift. Øystein har tidligere drevet sportsbutikk, etter at han solgt den, har ha vært fisker. Han liker å ha et liv ute på havet og friheten med å være fisker. Han er en fangstmann, der jakt er en viktig del av livet. Han har vært bjørnejeger og er nå aktiv elgjeger. Når han ikke fisker og jakter så oppgraderer han familiens fiskebåter, hans egen båt, sønnens båt og båten til hans svigerdatter. Han har med andre ord ikke noen problemer med å fylle dagene sine.

Fisket krabber siden 2010
Største krabbe 8 kg

Båt

EXEN
Type Plast dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1