Nils Sigmund Andersen

Nils Sigmund Andersen har vært fisker hele sitt liv. Han startet så tidlig som 10-12 års alderen å fiske. Han forteller at han er vokst opp i fjærasteinan. Sigmund fisker med sin 35 fot store «Greta». Han har fisket kongekrabbe siden midten av 1990 tallet og den største krabben han har fangstet var på 7 kg. Slike store krabber er svært sjelden å fange i dag. Han har torskekvote på Greta. Han bruker kun passive redskaper som line, garn og juksa. Sigmund har alltid som må å bringe på land ypperste kvalitet av krabbe og fisk. På fritiden liker Sigmund å gå i fjellet med fiskestang og nyte naturen. Musikken som han liker er 70 talls musikk, som Pink Floyd og Deep Purple.

Fisket krabber siden 1998
Største krabbe 7 kg

Båt

GRETA
Type Aluminium, dekket
Lengde 35 fot
Mannskap 1