Nils Petter Nilsen

Nils Petter Nilsen har vært fisker i over 40 år, han fisker nå med båten sin som heter «Kristine» som er 9,2 meter lang. I løpet av året fisker han torsk, sei og kongekrabbe. Nils Petter er en av de få fiskere som ennå driver med sjølaksefiske om sommeren. Nils Petter er fra Alta og 2021 hadde han sitt første år som krabbe fisker i kvoteområdet. Største krabbe som han har fanget har vært på 6 kg. Nils Petter har også en karriere snekker og som sjømann. På fritiden liker han å være sammen med familien sin og gå turer ute i naturen.

 

Fisket krabber siden 2021
Største krabbe 6 kg

Båt

KRISTINE
Type Plastic covered
Lengde 30 fot
Mannskap 1