Monika Hansen

Monika Hansen er fra Korsfjorden som er en sidefjord i Alta.  Bygda Korsfjorden er et lite sted med rundt 20 fastboende. Monika er en allsidig dame, hun har tidligere jobbet som røkter på oppdrettsanlegg, vært bonde, drevet et foredlingsanlegg for lam og jobbet som hjelpepleier. Hun sier at – «på små steder må man gjøre de oppgaver som er her». I 2019 kjøpte hun egen båt for å bli fisker. Båten «Tøffen» er 10,3 meter. Navnet på båten samsvarer godt til eieren – Monika er en skikkelig tøff dame. I familien hennes, er det 4 kystfartøy, både mannen hennes og to av hennes sønner er fiskere i tillegg til henne selv. På fritiden liker hun å gå på fjellturer. Når det er dårlig vær går hun inn i systua si der hun syr på sine 4 symaskiner, strikker og broderer.

 

Fisket krabber siden 2019
Største krabbe 6 kg

Båt

TØFFEL
Type Plast dekket
Lengde 30 fot
Mannskap 1