Bjørn Ronald Johannessen

Bjørn Ronald Johannessen er en fisker fra Honningsvåg. Han fisker med sjarken sin som heter «Leah» og som er 10,99 meter. Bjørn Roald skiftet yrke fra ambulansearbeider til fisker i 2017. Han forteller at det er stor forskjell på å jobbe i ambulansen og det være fisker. Tidligere hadde han kollegaer som han diskuterte fag og de ulike temaene som var i nyhetsbildet. Som fisker så styrer du din egen hverdag, og må forholde deg til ulike værforhold og fiskesesonger. Det er fysisk hardt arbeid å være fisker langs finnmarkskysten. Men han liker det. Det beste er godværsdagene, spenningen om de store fangstene og friheten. Når han er hjemme så bruker han tiden på å følge opp sine tre barn i deres fritidsaktiviteter. Når det er høst, ønsker han også bruke noe tid på rypejakt på Magerøya.

 

Fisket krabber siden 2017
Største krabbe 4.5 kg

Båt

LEAH
Type Plastic covered
Lengde 33 fot
Mannskap 1