Yngve Pedersen

The fisherman Yngve Pedersen

Yngve er en humørspreder av rang, han har alltid et godord å si til alle han møter. Yngve har vært fisker hele sitt liv, og har erfaring fra reketrål og snurvad. De 20 siste årene har han hatt flere fjordfiskebåter, og han var en av de første som startet med kongekrabbefiske på 1990-tallet. Gjennom årene har han hatt flere oppdrag for Norske Havforskningsinstitutt og Aqua-plan NIVA, hvor han har gjort tester i forbindelse med kongekrabbefiske. Yngve er opptatt av at kongekrabben skal forvaltes riktig med hensyn til beskatning.

Fisket krabber siden 2001
Største krabbe 9.6 kg
Lidenskap Spre glede rundt seg, jakt og fiske.

Båt

The fishingboat Tiira
TIIRA
Type Speedsjark
Lengde 34.65 fot
Mannskap 1