Trygve Flateland

Trygve Flateland er ny i fisker yrket. Han fisker med sin 32 fot store sjark «Netto». Han er hjemmehørende i Vardø. Trygve har et langt yrkes karriere som anleggsarbeider. Han trives på havet og har nettopp hatt en fin opplevelse der han hadde en hval som fulgte båten hans inn Varangerfjorden. Trygve sin store fritidsinteresse er jakt og fiske.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 4 kg

Båt

NETTO
Type Plast dekket
Lengde 32 fot
Mannskap 1