Trond Olsen

Trond Olsen og Hilde Frog driver båt og bedrift sammen. De drifter med båten «Båtsmann», som er en 13 meter stor plastbåt. De er hjemmehørende i Trondheim i Trøndelag fylke. Båten er rigget for garn, line og teiner. Hver høst tar de turen fra Trøndelag til Finnmark for å fiske kongekrabbe. De tar turen hver høst fra Trøndelag til Finnmark for å fiske kongekrabbe. Den største krabben som de har fanget var på 7,4 kg. På fritiden driver de med motorsport og dragrace. Av musikk liker de sjangerene contry og rock.

Fisket krabber siden 2003
Største krabbe 7.4 kg

Båt

BÅTSMANN
Type Plast, dekket
Lengde 43 fot
Mannskap 2