Tor Oskar Mathisen

Tor Oskar Mathisen

Tor Oskar har vært fisker i 20 år. Han fisker med garn og teiner. Før han ble fisker, drev Tor Oskar med små snekke prosjekter hvor han bygde hus og garasjer. Ellers er han veldig glad i friluftsliv og driver med jakt på rev, elg og ryper. Tor Oskar er også glad i å ta seg en tur i lakseelven om sommeren.

Fisket krabber siden 2001
Største krabbe 10 kg
Lidenskap Hytteliv og jakt

Båt

TOR EINAR
Type Tradisjonell plastbåt
Lengde 34 fot
Mannskap 1