Tom Johansen

Tom Johansen startet sin yrkeskarriere som fisker i sin ungdom, da Finnmark ble rammet av fiskerikrisen på midten av 1980 tallet sluttet han som fisker og ble håndverker og har livnært seg som snekker i 30 år. Nå som fiskeressursene igjen er blitt gode i Finnmark ønsket han seg tilbake til fiskeryrket. Tom fisker nå med sin 29 fots store «Frammen». Han har hjemmehavn i Billefjord ved Porsangerfjorden i Finnmark. På fritiden nyter han «det gode liv» med jakt og friluftsliv.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 4.5 kg

Båt

FRAMMEN
Type Dekket plast
Lengde 29 fot
Mannskap 1