Stian Angell Jakobsen

Stian Angel Jacobsen

Stian kommer fra Hasvik på Sørøya. Han har vært fisker i 11 år. Samtidig har han drevet mange andre prosjekter som helse og omsorgsarbeider og ambulansesjåfør. På rekefabrikken jobbet han som servicetekniker, kontrollør og maskinkjører. Stian har også fagbrev i fiskeindustri. Nå driver han kun med fisk. Stian fisker mest med jukse og line, men han har vært innom de fleste brukstypene.

Fisket krabber siden 2015
Største krabbe 5.6 kg
Interesser Rypejakt og fiske i ferskvann

Båt

ELLINORA
Lengde 38 fot
Mannskap 1