Rune Johansen

Rune Johansen er fra Nordland, kommer til Finnmark hvert år for å fiske sin krabbekvote. Han fisker med sin 30 fots store sjark «Kent-Rune». Han har 45 års fartstid som fisker. Han ivrer etter å bedre rammevilkårene for den minste kystflåten. Han har også hatt fem sesonger som hvalfanger. På fritiden liker han gå tur i fjellet.

Fisket krabber siden 2002
Største krabbe 7 kg

Båt

KENT-RUNE
Type Plast, dekket
Lengde 30 fot
Mannskap 1