Ruben Danielsen

Ruben Danielsen fisker med båten «Aktiv 2» som er 9,46 m lang. Ruben og «Aktiv 2» er fra Finnmarks største øy Sørøya, som også kalles for den «grønne øya». De er fra fiskeværet Sørvær. Ruben har vært fisker siden 2012. På fritiden liker han å holde på med jakt og fiske.

 

Fisket krabber siden 2020
Største krabbe 6 kg

Båt

AKTIV-2
Type Plastic covered
Lengde 30 fot
Mannskap 1