Ronny Lund

Ronny Lund har vært fisker siden 2009. Den største kongekrabben har fått i teiner var 12 kg. Altså en skikkelig stor rugg av en krabbe. Ronny har alltid likt å vært på havet både i godt og dårlig vær. Han driver også torskefiske med line og garn. På fritiden er han en ivrig laksefisker.

Fisket krabber siden 2005
Største krabbe 12 kg

Båt

SOLENG
Type Speed sjark
Lengde 33 fot
Mannskap 1