Ron Berg

Ron Berg

Ron har fisket i hele sitt voksne liv. Han har fisket med line, garn, snurrevad og trål. Han er engasjert ung fisker som er opptatt å fiske og drive vedlikehold på sin egen båt. I sin fritid liker Ron å gå på jakt og fiske. I tillegg er han en stor fotball entusiast.

Fisket krabber siden 2008
Største krabbe 6.2 kg
Interesser Ron liker å gå lange fjellturer

Båt

HAVBØEN
Type Plast fritidsbåt
Lengde 34 fot
Mannskap 1