Roger Johan Iversen

Roger Iversen

Roger bor i Bekkarfjord som er verdens nordligste gårdsbruk med melkeproduksjon. Bygda forsyner hele Finnmark med egg. Roger har jobbet det meste som fisker men også inn fiskeindustri og som snekker. Han har to barnebarn og liker å tilbringe tiden sammen med dem. Han er ofte på hytta og han liker å høste av naturen: fangst, bærplukking og vedhogst.

Fisket krabber siden 2013
Største krabbe 6.4 kg
Interests Friluftsliv

Båt

BJØRNØY
Type Tre, dekket
Lengde 28 fot
Mannskap 1