Povilas Mencinskas

Povilas Mencinskas kommer fra Litauen. Han kom til Norge i 2015. Han er nyetablert som fisker, og fisker med sin 24 fot store «INESA». Han har hjemmehavn i Vardø. Der har han etablert seg med sin familie. Han liker fiskeryrket og har planer om å invester i større båt om et par år. På fritiden liker han å drive med jakt og fiske.

Fisket krabber siden 2015
Største krabbe 4 kg

Båt

INESA
Type Plast dekket
Lengde 24 fot
Mannskap 1