Per Kristian Mietinen

Per M Metienen

Per Kristian kommer fra Vestre Jakobselv. Han har vært fisker i 13 år. Før han begynte med fiskeri, tok han utdanning og ble mekanikker. Seinere i livet har han jobbet som mekanikker og som en selvlært snekker. Nylig har Per Kristian kjøpt to mål tomt hvor han driver oppussing av hele bygningsmassen der. Når Per Kristian har litt fritid, engasjerer han seg i samfunnsspørsmål. Han er også medlem av nystiftede Nord Varanger kystlag og disponerer en eldre trebåt fra 40 tallet som heter Kjartan.

Fisket krabber siden 2004
Største krabbe 7.5 kg
Interesser Friluftsliv og fluefiske

Båt

BIFANGST
Type Plast, dekket
Lengde 32 fot
Mannskap 1