Oskar Bietilæ

Oskar Bietilæ er hjemmehørende i Vadsø. Han har vært fisker i hele sitt yrkesaktive liv. Han fisker med båten «Andfjord» som er 48 fot. Andfjord har kvoter på torsk, hyse og sei i tillegg til kongekrabbe. Oskar har fisket kongekrabbe siden år 2000. Den største krabben som han har fanget var 10 kg. Oskar er engasjert i Nord Varanger Kystlag som jobber for å ta vare på kystfisketradisjon og drifter veteran kutteren «Kjartan». På fritiden liker han å være på hytta.

Fisket krabber siden 2000
Største krabbe 10 kg

Båt

ANDFJORD
Type Wooden covered
Lengde 48 fot
Mannskap 1