Ole Peder Eikvik

Ole Peder Eikvik fisker med sin 25 fot store sjark som heter «INGUN». Ole Peder begynte som fisker i 2015. Han liker at han kan levere sin kongekrabbe til Norway King Crab, som er nært til fiskefeltene. Ole Peder har tidligere vært student og jobbet i fiskeindustrien. Han mener det er viktig at menneskene som bor i en fjord skal kunne høste av fiskeressursene som er i fjorden. På fritiden liker han å jakte småvilt og fiske.

Fisket krabber siden 2015
Største krabbe 4.2 kg
Interesser Sports og jakt

Båt

INGUN
Type Plast, dekket
Lengde 25 fot
Mannskap 1