Ole Berglund

Ole Berglund

Ole har vært fisker i 53 år! Han har fisket siden barndommen, først med sin bestefar og etterhvert med sin far. I dag fisker han mest etter torsk med line og kongekrabbe. Ole er veldig opptatt av at fisken og kongekrabben som han leverer har den fineste kvaliteten og han jobber hardt for å få oppnå dette. Da han ble spurt om hva han gjør i fritiden, viste han ikke hva det var. Han var jo stort sett ut på sjøen for å fiske. Men i di få dagene når været ikke tillater å være ut på sjøen, snekrer han litt hjemme. Da liker han også å høre på svensk musikk.

Fisket krabber siden 2006
Største krabbe 7 kg
Interesser Trives best ut på sjøen

Båt

OLE INGE
Type Tre, dekket
Lengde 40 fot
Mannskap 1