Mikkel Mikkola

Mikkel Mikkola er fra et vakkert sted i Finnmark, et sted som heter Pollen, som ligger på Stjernøya. Det er ikke mange fastboende i Pollen, men mennesker som har tilknytning dit vender stadig tilbake, i ferier og fritid. Se denne filmen fra Pollen.Mikkel har vært fisker i hele sitt yrkesaktive liv. Han fisker nå med sin 10.49 meter lange «Sjøpia». Båten hans er rigget for garn for torskefisket og teiner for krabbefisket. Når Mikkel ikke fisker så tar barna sine med på jakt og fisketurer.

Fisket krabber siden 2021
Største krabbe 7 kg

Båt

SJØPIA
Type Plast dekket
Lengde 32 fot
Mannskap 1