Leif Ingilæ

The fisherman Leif Ingilæ

Leif var en av de første som startet med forskningsfangst av kongekrabbe tidlig på 1990-tallet. Han har vært fisker hele sitt liv og er en svært erfaren mann. Leif driver med fisketurisme og tar gjerne gjester med seg ut på kongekrabbesafari og tilbereder krabben rykende fersk ombord i båten. Videre er han interessert i friluftsliv og trives godt på småviltjakt om høsten.

Fisket krabber siden 2001
Største krabbe 8.6 kg
Lidenskap Natur, jakt og fiske.

Båt

The fishingboat Eskil
ESKIL
Type Plast sjark
Lengde 35.8 fot
Mannskap 2