Lasse R. Johnsen

Lasse R. Johnsen har vært fisker i noen år. Han trives som selvstendig næringsdrivende og det frie livet ved det å være fisker. Lasse fisker med sin 31 fot store «Magnhild». Han fisker ut fra Vestre-Jakobselv som ligger ved nordsiden av Varangerfjorden. På fritiden liker Lasse å fiske laks i den lokale elva og ikke minst være på jakt etter ryper og elg.

Fisket krabber siden 2012
Største krabbe 5.8 kg

Båt

MAGNHILD
Type Plast, dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1