Lars Jøran Wickstrøm

Lars Jørgen Wickstrøm

Lars Jøran har vært aktiv fisker i 16 år. Han har fisket med garn, line, jukse og teiner, både etter krabbe og torsk i Havforskningens tjeneste. Han er opptatt av at bestandene forvaltes bærekraftig og legger sin sjel i å levere god kvalitet, samtidig at god kvalitet premieres.
Lars Jøran har vært med siden starten av Norway King Crab og selv med litt skepsis i begynnelsen, er han nå imponert over utviklingen med å sende levende kongekrabber.

Fisket krabber siden 2003
Største krabbe 9.7 kg
Interesser Elgjakt, oppdrett av elghund og friluftsliv

Båt

REINESBUEN
Type Tre, dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1