Kristian Strandheim

Kristian Strandheim er hjemmehørende i Hammerfest, han fisker med sjarken «Øyværing» som er 9,45 meter lang. Kristian har fisket kongekrabbe siden 2017 i frifiskeområdet, og startet med krabbefisket i kvoteområdet i 2021. Øyværing er utstyrt for juksafisket og teinefisket. Når Kristian ikke fisker så tilbringer han tida på hytta sin.

Fisket krabber siden 2017
Største krabbe 5 kg

Båt

ØYVÆRING
Type Plastic covered
Lengde 30 fot
Mannskap 1