Kjetil Sivertsen

Kjetil Sivertsen har vært fisker i hele sin yrkeskarriere. Han er hjemmehørende i Vadsø, og fisker med sin 40 fot store tre sjark «Holmen». Båten hans er utstyrt med line, teiner og garn. Han har fisket krabbe siden 2010. På fritiden er Kjetil ivrig laksefisker. Han elsker å stå i elva og fiske etter laks. Ellers liker Kjetil å være på hytta og gå turer på fjellet.

Fisket krabber siden 2010
Største krabbe 5 kg

Båt

HOLMEN
Type Tre, dekket
Lengde 40 fot
Mannskap 1