Kjell-Ove Jensen

Kjell-Ove Jensen og båten hans «Lønnegga» har hjemmehavn i Gjesvær som er et fiskevær i Nordkapp kommune. «Lønnegga» er 10,62 meter lang og er utstyrt med teiner og juksa.  Kjell-Ove startet sin yrkeskarriere som sjømann, etter en tid valgte han å bli fisker. Det har vært yrket hans nå i over 45 år. Kjell-Ove trives på havet og hans største opplevelser er når han møter hval og sel ute på havet. Når Kjell-Ove skal slappe av med musikk så liker han å lytte til irsk folkemusikk.

Fisket krabber siden 2007
Største krabbe 6 kg

Båt

LØNNEGGA
Type Plast dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1