Kjell Gunnar Bakkeby

Kjell Gunnar Bakkeby har vært fisker hele sitt yrkesaktive liv. Han er fra Sørøya i Finnmark, som er Norges fjerde største øy. Kjell Gunnar fisker nå med sjarken «Mads Helge» som er 10,97 meter lang. Båten hans er rigget for snurrevadfisket og teinefisket. Kjell Gunnar har lang erfaring fra fiskeryrket, i 2021 startet han med et nytt fiskeri som er kongekrabbefisket. Den største krabben han har fangstet hittil er 4,1kg.

Fisket krabber siden 2021
Største krabbe 4.2 kg

Båt

MADS HELGE
Type Plast dekket
Lengde 33 fot
Mannskap 1