Kjartan Johannsson

Kjartan Johannsson er en ung fisker som kommer fra Island. Han har vært fisker i hele sitt yrkesaktive liv. Kjartan har flyttet til Norge og bosatt seg i fiskeværet Mehamn helt nord på Finnmarkskysten. Han fisker med sin egen båt som heter «Viktoria Lif» som er 31 fot. Han har fisket kongekrabbe siden 2013. og den største krabben han har fisket var på 7,1 kg. Kjartan elsker å være jeger og fangster både på land og på havet.

Fisket krabber siden 2013
Største krabbe 7.1 kg

Båt

VIKTORIA LIF
Type Plast, dekket
Lengde 31 fot
Mannskap 1