Karl Anton Borch

Karl Anton er en erfaren fisker, med 23 år på sjøen, noe som er hele hans yrkesaktive liv. Av disse har han 5 kongekrabbe sesonger bak seg. Fisket gjøres med båten «Cariane», en 34 fots båt. Her fiskes det hvitfisk med juksa, samt krabber med teine. Og gjorde sin første levering til NKC i år (2022).

Fritiden bruker Karl på jakt og friluft.

Fisket krabber siden 2017
Største krabbe 6 kg

Båt

Cariane
Type Plast dekket
Lengde 34 fot
Mannskap 1