Juozas Bucinskas

Juozas Bucinskas kommer fra Litauen og kom til Norge i 2015. Han er nyetablert som fisker og fisker med sin 28 fot store «VILJA». Han har hjemmehavn i Vardø. Han liker det frie livet på havet. På fritiden like han å holde kroppen i form med trening.

Fisket krabber siden 2015
Største krabbe 5 kg

Båt

VILIJA
Type Tre dekket
Lengde 24 fot
Mannskap 1