Jostein J Størksen

Jostein har vært fisker i 55 år og er en pioner innen norsk fiskerinæring. I sine yngre år var han den første rederen som hadde snurpenot, trål og fryseri og fiskemelfabrikk på samme båt. Jostein fisker nå med sin 40 fot store båt Flipper sammen med sin kone. Flipper er utstyrt for garn, jukse og teiner. Jostein er opptatt av bedre havforsking og ressurskontroll.

Fisket krabber siden 2012
Største krabbe 6 kg

Båt

Flipper
Type Plastic covered
Lengde 40 fot
Mannskap 1