Jonny Pedersen

Jonny Pedersen har 30 års erfaring som fisker. Han driver rederiet Striptind AS sammen med 2 andre kollegaer. Han fisker nå med sin 35 fot store «Ørntind». Rederiet Striptind drifter to kystfartøy og driver samtidig med fisketurisme. Jonny inviter alle som spiser krabben som han har fisket, til en fiskeopplevelse på Finnmarkskysten. På fritiden liker han jakt og fiske. Han er også aktiv for det lokale idrettslaget og er en stor ressurs for skiskyting på hjemplassen Kjøllefjord.

Fisket krabber siden 2013
Største krabbe 9.8 kg
Driver med fisketurisme Besøk side

Båt

Ørntind
Type Plast, dekket
Lengde 35 fot
Mannskap 1