John Gustavsen

John Gustavsen er fra Lakselv som ligger midt i Finnmark og innerst i Porsangerfjorden. Han fisker med båten «Max William» som er 8,49 meter lang. Han har vært fisker siden 2009. Dem største kongekrabben han har fisket var på 7 kg. I hans tidligere yrkeskarriere har John vært yrkessjåfør.

 

Fisket krabber siden 2010
Største krabbe 7 kg

Båt

MAX WILLIAM
Type Plast dekket
Lengde 29 fot
Mannskap 1