Jann Einar Olsen

Jann Einar Olsen

Jann Einar er fra den lille vakre øya Skrova. Han har vært yrkesfisker i 60 år. Han har drevet tradisjonelt kystfiske og har drevet Lofotfiske etter torsk og hyse. Jann Einar har 40 års erfaring med hvalfangst. Han har også prøvd seg på sel fangst og har gjort det i to sesonger. I sin fritid liker Jann Einar å tilbringe tid sammen med sin store familie, han har ni barnebarn.

Fisket krabber siden 2003
Største krabbe 5 kg
Interesser Fiske og fangst

Båt

JANN YNGVE
Type Plast, dekket
Lengde 34 fot
Mannskap 1