Jan Eivind Guttorm

Jan Eivind Guttorm har vært yrkesfisker de siste 6 årene. Tidligere har han vært yrkessjåfør i 35 år. Det beste med å være fisker er friheten med å være på havet. På fritiden liker han å fiske laks i Norges største lakseelv, Tanaelva. Han har også en stor interesse for biler og country musikk.

Fisket krabber siden 2012
Største krabbe 5 kg

Båt

LAKSNES
Type Speed sjark
Lengde 33 fot
Mannskap 1