Harald Ingebrigtsen

Harald Ingebrigtsen er fra Alta og fisker nå sin første sesong med kongekrabbe. Han har vært fisker i over 30 år. Harald fisker med sin 10,64 meter store sjark som har navnet «Johannes H». Båten til Harald er utstyrt med garn, not og teiner. Gjennom året så fisker han torsk, kveite, sild og kongekrabbe. I sitt tidligere yrkesliv seilte Harald i utenriksfart. På fritiden så har han stor interesse av fluefiske etter laks i elvene og etter ørreten i fjellvann. Ellers å holder han på med vedlikehold av utstyr og hus. Av musikk så foretrekker Harald å høre på country.

Fisket krabber siden 2019
Største krabbe 4 kg

Båt

JOHANNES H
Type Plastic covered
Lengde 31 fot
Mannskap 1