Hans Knudsen

Hans Knudsen har sin hjemme havn i Båtsfjord som er fiskerihovedstaden i Finnmark. Han fisker med sin 42 fots store «Unn-Kristin», som har kvoter i torskefiskerier foruten om krabbekvote. Han har vært fisker i 15 år. I sin tidligere yrkes karriere har han jobbet innenfor økonomi. Få fritiden har han stor interesse for historie, samt jakt og fiske.

Fisket krabber siden 2016
Største krabbe 4.8 kg

Båt

UNN KRISTIN
Type Plast, dekket
Lengde 42 fot
Mannskap 1